Členské příspěvky

Povinností každého člena je platit členské příspěvky ve stanovených termínech (dle Finančního řádu). V NosiNETu se platí následující příspěvky:

  • členský příspěvek - 3600 Kč za rok

Členský příspěvek může být hrazen také v pololetních nebo čtvrtletních nebo měsíčních splátkách a je splatný nejpozději v den zahájení období, za které je hrazen. Lze jej uhradit hotově nebo bankovním převodem na bankovní účet stanovený radou spolku pod variabilním symbolem, který byl členovi přidělen.

Informace

Konektivita: 300 Mb/s

Poslední aktualizace stránky: 29. 6. 2018

Technický problém

Kontakt v případě technických problémů:

Napište radě

Online aplikace

E-mail